تا اطلاع ثانوی ظرفیت سرور ها پر می باشد

سرور مجازی ایران پلن 1

- فضا 100GB
- پهنای باند 150GB
- رم 2GB
- آیپی 1 عدد
- پردازنده 1 هسته
- سیستم عامل 2008/2012
- آپلینک 1GB
- آپ تایم 99%
- پیکر بندی های اولیه رایگان

سرور مجازی ایران پلن 2

- فضا 150GB
- پهنای باند 200GB
- رم 4GB
- آیپی 1 عدد
- پردازنده 1 هسته
- سیستم عامل 2008/2012
- آپلینک 1GB
- آپ تایم 99%
- پیکر بندی های اولیه رایگان

سرور مجازی ایران پلن 3

- فضا 200GB
- پهنای باند 250GB
- رم 6GB
- آیپی 1 عدد
- پردازنده 2 هسته
- سیستم عامل 2008/2012
- آپلینک 1GB
- آپ تایم 99%
- پیکر بندی های اولیه رایگان

سرور مجازی ایران پلن 4

- فضا 200GB
- پهنای باند 300GB
- رم 8GB
- آیپی 1 عدد
- پردازنده 2 هسته
- سیستم عامل 2008/2012
- آپلینک 1GB
- آپ تایم 99%
- پیکر بندی های اولیه رایگان