میزبانی وب لینوکس ایران

پکیج 500 مگابایت ایران
 • 500 مگابایت فضا
 • 2 عدددیتابیس
 • دیتاسنتر پارس آنلاین
 • کنترل پنل cPanel
 • وب سرور کلود لینوکس
 • نامحدود پهنای باند
 • قابلیت اد کردن دامنه ۱عدد
 • وب سرویس لایت اسپید
 • بکاپ گیری به صورت روزانه / هفتگی / ماهانه
 • قابلیت تعریف ترافیک نیم بها برای بازدیدکنندگان وب سایت شما
پکیج 1 گیگ ایران
 • 1گیگابایت فضا
 • 3 عدددیتابیس
 • دیتاسنتر آسیاتک
 • کنترل پنل cPanel
 • وب سرور کلود لینوکس
 • نامحدود پهنای باند
 • قابلیت اد کردن دامنه 2عدد
 • وب سرویس لایت اسپید
 • بکاپ گیری به صورت روزانه / هفتگی / ماهانه
 • قابلیت تعریف ترافیک نیم بها برای بازدیدکنندگان وب سایت شما
پکیج 2 گیگ ایران
 • 2گیگابایت فضا
 • 4 عدددیتابیس
 • دیتاسنتر آسیاتک
 • کنترل پنل cPanel
 • وب سرور کلود لینوکس
 • نامحدود پهنای باند
 • قابلیت اد کردن دامنه 3عدد
 • وب سرویس لایت اسپید
 • بکاپ گیری به صورت روزانه / هفتگی / ماهانه
 • قابلیت تعریف ترافیک نیم بها برای بازدیدکنندگان وب سایت شما
پکیج 5 گیگ ایران
 • 5گیگابایت فضا
 • 10 عدددیتابیس
 • دیتاسنتر آسیاتک
 • کنترل پنل cPanel
 • وب سرور کلود لینوکس
 • نامحدود پهنای باند
 • قابلیت اد کردن دامنه6عدد
 • وب سرویس لایت اسپید
 • بکاپ گیری به صورت روزانه / هفتگی / ماهانه
 • قابلیت تعریف ترافیک نیم بها برای بازدیدکنندگان وب سایت شما
پکیچ 10 گیگ ایران
 • 10گیگابایت فضا
 • 20 عدددیتابیس
 • دیتاسنتر آسیاتک
 • کنترل پنل cPanel
 • وب سرور کلود لینوکس
 • نامحدود پهنای باند
 • قابلیت اد کردن دامنه10عدد
 • وب سرویس لایت اسپید
 • بکاپ گیری به صورت روزانه / هفتگی / ماهانه
 • قابلیت تعریف ترافیک نیم بها برای بازدیدکنندگان وب سایت شما
پکیچ 20 گیگ ایران
 • 20گیگابایت فضا
 • 55 عدددیتابیس
 • دیتاسنتر آسیاتک
 • کنترل پنل cPanel
 • وب سرور کلود لینوکس
 • نامحدود پهنای باند
 • قابلیت اد کردن دامنه12عدد
 • وب سرویس لایت اسپید
 • بکاپ گیری به صورت روزانه / هفتگی / ماهانه
 • قابلیت تعریف ترافیک نیم بها برای بازدیدکنندگان وب سایت شما
پکیج ۵۰ گیگ ایران
 • ۵۰گیگابایت فضا
 • ۶5 عدددیتابیس
 • دیتاسنتر آسیاتک
 • کنترل پنل cPanel
 • وب سرور کلود لینوکس
 • نامحدود پهنای باند
 • قابلیت اد کردن دامنه12عدد
 • وب سرویس لایت اسپید
 • بکاپ گیری به صورت روزانه / هفتگی / ماهانه
 • قابلیت تعریف ترافیک نیم بها برای بازدیدکنندگان وب سایت شما